Bảo hành - Hỗ trợ kỹ thuật

01/11/2016
Thời gian bảo hành:Trong điều kiện vận hành bình thường và điện áp ổn định, trừ hàng tiêu hao thì thời gian bảo hành là 12 tháng tính từ ngày giao hàng với các lỗi thuộc kỹ thuật của nhà sản xuất.