Liên hệ

Công ty TNHH Quân Bằng
Địa chỉ : Số 443 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại : 0904346258 / 0436290162
Mã số thuế: 0102692374
Giám đốc: Mr. Doãn Thượng Quân (Yin Shang Jun)

Nhập thông tin liên hệ