Hướng dẫn sửa chữa máy may cơ bản

04/11/16 08:11:57 Lượt xem: 1212
Trước khi sử dụng máy may phải kiểm tra :

Trước khi sử dụng máy may phải kiểm tra :

 • ·        Đường điện
 • ·        Mô tơ
 • ·        Dầu máy phải đủ.
 • ·        Khi khởi động máy bật nút (On) để máy chạy không tải từ 15-20giây thì mới được đưa vải vào may.
 • Chỉnh máy các lỗi thông thường máy 1 kim , máy 2 kim

  Cách chỉnh chỉ:

  Sùi chỉ trên:

  Chỉnh lại thoi (thuyền chỉ dưới ) vặn vít me vào từ từ sao cho chỉ thuyền ra đều ( không chặt quá, không lỏng quá).

  Sùi chỉ dưới:

  Vặn lại cụm đồng tiền trên, vặn cụm đồng tiền vào từ từ đến khi chỉ dưới hết sùi thì thôi.

  Máy bị bỏ mũi:

  Khi chỉnh máy bị bỏ mũi ( trụ kim đi xuống hết cỡ thì lỗ kim phải ngang bằng mặt ổ), lúc đó ta mới chỉnh lại ổ.

  May vải dầy bị bỏ 1 hoặc 2 mũi:

  Sửa chữa máy may cơ bản : Chỉnh lại ổ sao cho chao bắt chỉ dưới đi sát vào thân kim và trên lỗ kim từ 1-2mm. Nếu may vải thun máy bị bỏ mũi cách chỉnh cũng như vải dầy và chao bắt chỉ dưới đi vào thân kim và cách lỗ kim từ 0,5-1mm chỉnh lại cầu răng cưa và bàn ép chân vịt.