Máy may viền cổ áo bán tự động

Thông số kỹ thuật: 
Xuất xứ : Trung Quốc
Chức năng của máy:
- Tự động điều chỉnh kích thước
- Tự động tìm kiếm đường may
- Tự động dung nạp vật liệu
- Nâng chân vịt tự động, thu xơ vải, cắt chỉ
- Tự động lưu trữ dữ liệu may, sắp xếp lại dễ dàng
- Đếm tự động
Thư viện ảnh: 

Sản phẩm liên quan